Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

                                                                                            OGŁOSZENIA 

1. 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2021/2022

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  podaje się do wiadomości publicznej  zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022, zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

DOCXZarządzenie podanie do wiadomości rekrutacja 21-22.docx (13,40KB)
DOCXzarządzenie -terminy.docx (14,87KB)
PDFUchwała - kryteria rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli (1).pdf (1,33MB)