Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet i majątek jednostki

Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim jest jednostką organizacyjną Gminy Lewin Brzeski. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869).

Majątek Przedszkola stanowi budynek i wyposażenie znajdujące się na terenie placówki przy ul. Narutowicza 2 w Lewinie Brzeskim. 

Majątek na dzień 31.12.2020 r.

Środki trwałe brutto

587 626,82

Pozostałe środki trwałe brutto

 240 143,46

 

 

 

 

Plan finansowy na 2021 rok

Wydatki

Dział 801

 

   

Rozdział  80104

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki statutowe

 

1 536 600,00

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 400,00

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

 14 500,00